Posts

DAPATKAN E-ISBN MELALUI PAPISMA. PAPISMA IALAH SEBUAH PENERBIT DI BAWAH PERPUSTAKAAN NEGARA

Tahukah anda PAPISMA ialah penerbit berdaftar. E-ISBN dan PDP* boleh diperolehi daripada Perpustakaan Negara kepada mereka yang mendaftarkan penulisan di bawah Penerbit “Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia”

 

Ada penerbitan dan anda ingin mendapatkan E-ISBN melalui PAPISMA?

 

Ini langkah-langkahnya:

 

1. Pastikan penerbitan anda siap disemak dan mempunyai format/ ciri-ciri ini: 

-Bibliografi

-Muka Hadapan (file dinamakan : coverpage_PENERBIT PAPISMA)

-Mukasurat Judul (file dinamakan : mukasuratjudul _PENERBIT PAPISMA)

-Mukasurat Hakcipta (file dinamakan : hakcipta_PENERBIT PAPISMA)

-Prakata / Sinopsis (file dinamakan : preface_PENERBIT PAPISMA)

-Mukasurat Isi Kandungan (file dinamakan : toc_PENERBIT PAPISMA)

-Memasukkan logo dan perkataan diterbitkan oleh Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia.

 

2. Maklumkan hasrat kepada Exco Penerbitan PAPISMA.

 

3. PAPISMA akan memberikan E-ISBN terakhir penerbitan terdahulu (perlu dimuat naik semasa mendaftar) dan memuat naik ke Web PAPISMA.

 

4. Ahli boleh memohon E-ISBN apabila perkara 1 hingga 3 dipenuhi melalui link ini:

KLIK :

https://forms.gle/LVBShzAZAtBYJtP46

 

5. Nombor E-ISBN akan diperoleh melalui emel dalam 2-3 hari bekerja.

 

-Penerbit PAPISMA-