Jawatankuasa Pusat Papisma Malaysia 2016-2018

Presiden Dato’ Dr Suhaini bin Kadiman
Timbalan Presiden 1 Prof Dr Harmy bin Mohamed Yusoff
Timbalan Presiden 2 Dr Rosnani binti Zakaria

Naib Presiden 1 En Azreen bin Mustafa
Naib Presiden 2 Dr Azaharim bin Omar

Setiausaha Agung Dr Aman Fuad bin Yaacob
Penolong Setiausaha Agung Dr Mohamad ‘Ariff Fahmi bin Ahmad Zawawi
Bendahari Dr Siti Suhana binti Hashim

AJK 1 Dr Mohd Hashairi bin Fauzi
AJK 2 Dr Mohd Fairuz bin Azmi
AJK 3 Dr Nik Hazma binti Nik Hussain
AJK 4 Hanif bin Mazian
AJK 5 Dr Syafiq Bin Hamdani

Pengerusi Majlis Penasihat Papisma
Dr Suhazeli bin Abdullah

Be Sociable, Share!