Portal Pencarian & Koleksi berkaitan Fikah Perubatan

Pemisahan Rawatan “Brain Death”

brainMemisahkan rawatan antara pesakit-pesakit yang telah kematian otak atau ‘brain death’ dengan pesakit-pesakit yang masih mempunyai peluang untuk dipulih di Unit Rawatan Rapi adalah tidak bercanggah dengan Islam.

Sumber    Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Lokasi    http://www.e-fatwa.gov.my/jakim/keputusan_view.asp?keyID=47

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>