Portal Pencarian & Koleksi berkaitan Fikah Perubatan

Post-mortem Mayat

bedahsiasatPembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan (darurat) sahaja seperti terlibat di dalam kes-kes jenayah yang sangat memerlukan post mortem atau simati tertelan benda yang berharga atau simati yang sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup.


Sumber    Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Lokasi    http://www.e-fatwa.gov.my/jakim/keputusan_view.asp?keyID=43

Similar posts

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>