Portal Pencarian & Koleksi berkaitan Fikah Perubatan

Monthly archives for March, 2007

Darah Wanita & Kefardhuan Dari Sudut Fiqh

Larangan Keatas Perempuan Haidh 1. Solat. Masalah : i- Jika suci pada masa yang sempat serakaat sembahyang maka wajib ditunaikan solat tersebut dengan tiada khilaf. ii- Jika tidak sempat masa serakaat sembahyang maka qaul yang asah wajib ia qadha sembahyang tersebut bersama sembahyang sebelumnya yang harus jamak. iii- Jika datang haidh dalam waktu solat yang […]

Daruratnya Berubat

Daruratnya berubat, iaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para ulama fiqih berbeza pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, berubat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu […]

Asal Setiap Sesuatu adalah Mubah (Harus)

DASAR pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahawa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali kerana ada nas yang sah dan tegas dari syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, iaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah –misalnya kerana ada sebahagian Hadis lemah– […]