Pelbagai isu umum yang melibatkan fekah perubatan

wpid-Fikah_Perubatan-320x487-e1354780654400.jpeg

Ubat Tidak Halal: Apa Yang Semua Orang Perlu Tahu…

image

HUKUM BERUBAT:

Harus: ketika orang awam masih mampu menanggung kesakitan, dapat bersabar ataupun penyakit belum teruk.
Wajib: wajib jika tidak mampu menanggung kesakitan yang dialami.

Sunat: sekiranya berubat dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad.

Haram: pesakit beriktikad (percaya) yang menyembuhkan adalah selain Allah atau berubat dengan bahan yang haram.    

Bila Ubat Tidak Halal Harus Digunakan??    

Bagi menjawab soalan ini, kita perlu memahami Istilah Darurat, Hajjiyat dan Tahsiniyyat

a. DARURAT- keperluan paling penting utk semua manusia.  ia bertujuan menghindarkan kemudaratan kepada agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Jika 5 elemen diancam kerosakan (mafsadah) maka agama memberikan keringanan (rukhsah). Namun keringanan ini sekadar cukup untuk keperluan. Dalilnya adalah surah Al-Ana’m ayat 145. Namun keringanan ini tidak boleh dilakukan sewenangnya tanpa sebarang kaedah:      
 i. Keadaan darurat benar-benar berlaku.      
 ii. Memastikan tiada benda halal lain yang boleh diambil melainkan yang haram sahaja.       
iii. Sekiranya ada benda halal, dipastikan pengambilan benda halal itu TIDAK DAPAT       MENGHINDARKAN MUDHARAT daripada menimpa pesakit.       
iv. Dalam keadaan terdesak tidak boleh melanggar prinsip islam yang asasi (nyawa, maruah, harta, akal, keturunan). Contoh: melacur untuk rawatan yang menyelamatkan nyawa keluarga.       
v.  mengambil yang haram itu sekadar perlu sahaja.       
vi. Bagi posedur rawatan, keperluan pengambilan bahan haram DISAHKAN oleh doktor yang adil dan boleh dipercayai agama dan ilmunya.     Contoh Keadaan Darurat Perubatan: tidak berpuasa kerana penyakit yang mengancam nyawa, doktor memberikan ubatan jenis dadah untuk menyelamatkan nyawa, pengambilan vaksin bagi mengelakkan wabak bahaya.  

b. HAJIYYAT Hajiyyat adalah keperluan yang dapat menghindarkan kesulitan yang dihadapi namun tidak mengancam keselamatan agama, nyawa, akal, keturunan,  dan harta. Keperluan jenis ini juga mengharuskan apa yang dilarang. Contoh dalam hal perubatan: melihat kemaluan bagi tujuan khatan,  melakukan pembedahan merenggangkan jari yang melekat  

c. TAHSINIYYAT   Tahsiniyyat adalah keperluan yang hanya menambah keselesaan bukannya menghindarkan kesukaran.  Keperluan jenis ini tidak mengharuskan apa yang diharamkan. Contoh: memandulkan wanita dengan tujuan menjaga kecantikan.    

NOTA: Diolah dan diringkaskan dari buku FIKAH PERUBATAN keluaran PTS MILENNIA. Penjelasan terpeinci boleh dirujuk di dalam buku berkenaan. PAPISMA mengucapkan terima kasih kepada semua pengarang dan penerbit buku tersebut.  

Pandangan Anda

More from Umum

Konsep Perubatan Islam

Dr Basit

Oleh Dr Abdul Basit Abdul Rahman Segala puji bagi Allah Rabb al-Alamin, ucapan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallaLahualaihiwasallam serta ke atas keluarga dan para sahabat sekaliannya. 1- Muqaddimah: Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt … read more

Post-mortem Mayat

Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan (darurat) sahaja seperti terlibat di dalam kes-kes jenayah yang sangat memerlukan post mortem atau simati tertelan benda yang berharga atau simati yang sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup. Sumber … read more

Daruratnya Berubat

Daruratnya berubat, iaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para ulama fiqih berbeza pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, berubat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya … read more