Portal Pencarian & Koleksi berkaitan Fikah Perubatan

Posts in category Umum

Ubat Tidak Halal: Apa Yang Semua Orang Perlu Tahu…

HUKUM BERUBAT: Harus: ketika orang awam masih mampu menanggung kesakitan, dapat bersabar ataupun penyakit belum teruk. Wajib: wajib jika tidak mampu menanggung kesakitan yang dialami. Sunat: sekiranya berubat dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad. Haram: pesakit beriktikad (percaya) yang menyembuhkan adalah selain Allah atau berubat dengan bahan yang haram.     Bila Ubat Tidak Halal […]

Konsep Perubatan Islam

Oleh Dr Abdul Basit Abdul Rahman Segala puji bagi Allah Rabb al-Alamin, ucapan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallaLahualaihiwasallam serta ke atas keluarga dan para sahabat sekaliannya. 1- Muqaddimah: Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt untuk manusia seluruhnya, adalah satu cara hidup yang sempurna, yang dapat memenuhi seluruh keperluan hidup […]

Post-mortem Mayat

Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan (darurat) sahaja seperti terlibat di dalam kes-kes jenayah yang sangat memerlukan post mortem atau simati tertelan benda yang berharga atau simati yang sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup. Sumber    Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Lokasi    http://www.e-fatwa.gov.my/jakim/keputusan_view.asp?keyID=43

Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya

Keputusan : i. Menderma darah hukumnya harus. ii. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. iii. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah tidak digalakkan.

The Prophet’s Guidance on Physical Activity

It is a fact that the body relies on food and drink for its survival. It is also a fact that the not all food and nourishment is digested when consumed. Rather, a part of it remains and as time goes by these substances accumulate in various qualities and quantities in the body. These accumulations […]

Daruratnya Berubat

Daruratnya berubat, iaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para ulama fiqih berbeza pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, berubat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu […]

Asal Setiap Sesuatu adalah Mubah (Harus)

DASAR pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahawa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali kerana ada nas yang sah dan tegas dari syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, iaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah –misalnya kerana ada sebahagian Hadis lemah– […]