Portal Pencarian & Koleksi berkaitan Fikah Perubatan

Posts in category Wanita

Darah Wanita & Kefardhuan Dari Sudut Fiqh

Larangan Keatas Perempuan Haidh 1. Solat. Masalah : i- Jika suci pada masa yang sempat serakaat sembahyang maka wajib ditunaikan solat tersebut dengan tiada khilaf. ii- Jika tidak sempat masa serakaat sembahyang maka qaul yang asah wajib ia qadha sembahyang tersebut bersama sembahyang sebelumnya yang harus jamak. iii- Jika datang haidh dalam waktu solat yang […]